Jumat, 05 Agustus 2011

MC Islami

MC Islami

1. A KAD NIKAH

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل : ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  لتسكنوااليها وجعل بينكم مودّة ورحمه  انّ فى ذالك لايت لقوم يّتفكّرون

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilqaa-il ; wa min aayaatihii an khalaqalakum min anfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa wa ja’ala bainakum mawaddatawwarahmah, innafii dzalika la-aayaatilliqaumiyyatafakkaruun, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia,…
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menunjukkan tanda-tanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan yang diliputi dengan rahmat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama shohibul hajah Bp. …………………… sekeluarga, menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara pelaksanaan akdun nikah antara:
Sdr. …………………….. putra Bp. ………………. dengan Sdi. ……………….
yang insyaallah akan segera dilaksanakan.
Hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan akdun nikah ini , kami susun acara-acara sbb:
Pembukaan
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan Akdun Nikah ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT, dan mudah-mudahan pula kedua mempelai ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat fiddunya wal akhiroh.
Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih pada para hadirin yang telah ikut menyaksikan dan memberikan do’a retu dalam pelaksanaan Akdun Nikah ini.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


2. WALIMATUL URUS

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل : ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  لتسكنوااليها وجعل بينكم مودّة ورحمه  انّ فى ذالك لايت لقوم يّتفكّرون

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilqaa-il ; wa min aayaatihii an khalaqalakum min anfusikum azwaajaa, litaskunuu ilaihaa wa ja’ala bainakum mawaddatawwarahmah, innafii dzalika la-aayaatilliqaumiyyatafakkaruun, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia,…
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menunjukkan tanda-tanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan yang diliputi dengan rahmat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama shohibul hajah Bp. ……………………. sekeluarga, menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Walimatul Urus atas pernikahan putra-putrinya :
Sdi. …………………….. dengan Sdr. ……………………. putra Bp. …………………………………
Perlu kami sampaikan bahwa Akdun Nikah kedua mempelai telah dilaksanakan …………  Jam …….. WIB
Untuk itu kami mohon bantuan barokah Fatihah, pembacaan Sholawat Nabi, dan do’a Bapak-bapak dan Saudara-saudara, mudah-mudahan barokahnya tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada kedua mempelai.
Hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan Walimatul Urus ini , kami susun acara-acara sbb:
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan Walimatul Urus ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT, dan mudah-mudahan pula kedua mempelai  ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat fiddunya wal akhiroh.
Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

3. TAHLILAN

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمدللّه الّذى خلق الحيوة و الموت

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii khalaqalhayaata wal mauut, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara jam’iyah tahlil yang dimulyakan Allah.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menciptakan hidup dan mati. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama shohibul bait Bp/Ibu. ……………………. sekeluarga, menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Sambung Do’a bertepatan dengan ……. Hari meninggalnya :
Almarhum / mah ………………………………
Untuk itu kami mohon bantuan barokah Fatihah, pembacaan surah Yaasiiin, dan do’a Bapak-bapak dan Saudara-saudara, mudah-mudahan barokahnya tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada almarhum / mah ………………..
Dengan harapan mudah-mudahan almarhum / mah senantiasa mendapatkan ampunan Allah, dijembarkan kuburnya, diterangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dari ummat nabi Muhammad saw.
Demikian pula semoga keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan kekuatan iman dan islam, diberikan kesabaran, ketabahan dan tetep tawakkal kepada Allah SWT.
Serta bagi kita semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini akan membuahkan rahmat dan nikmat fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.
Hadirin yang jam’iyah tahlil yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Sambung Do’a ini , kami susun acara-acara sbb:
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan Sambung Do’a ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,
Kami atas nama shohibul bait menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


4. MAULID NABI

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه الّذى ارسل رسو له بالهدى  ودين الحقّ  ليظهره  على الدّين كلّه

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii arsala rasuulahuu bil hudaa wa diinilhaqqi liyuzhhirahuu ‘aladdiinikullih, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dengan agama yang benar. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw.
Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.
Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi ini , kami susun acara-acara sbb:
 1. Pembukaan
 2. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
 3. Pembacaan Shalawat Nabi oleh Santri
 4. Mauidhah Hasanah
 5. Pembacaan Shalawat diiringi Hadrah
 6. Do’a
 7. Istirahat
 8. Penutup
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,
Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

5. ISRA’ MI’RAJ

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمدللّه الّذى اسرى بعبده ليلامن المسجدالحرام الى المسجد الاقصى الّذى باركناحوله لنريه من اياتناانّه  هوالسّميع البصير

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii asraa bi’abdihii lailan minal masjidilharaam ilal masjidil aqshaalladzii baaraknaa haulahuu linuriyahuu min aayaatinaa innahuu huwassamii’ul bashiir, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memmperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.
Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.
Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad ini , kami susun acara-acara sbb:
 1. Pembukaan
 2. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
 3. Mauidhah Hasanah
 4. Pembacaan Shalawat diiringi Hadrah
 5. Do’a
 6. Istirahat
 7. Penutup
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,
Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
6. SUKURAN/SELAMETAN

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه الّذى انعمنا بنعمة الايمان والاسلام

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii an’amanaa bini’matil iimaani wal islaam, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatanNya kepada kita semua, terutama berupa nikmatul iman dan islam. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara tasyakkuran atas ……………………………….
Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.
Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan tasyakkuran ini , kami susun acara-acara sbb:
 1. Pembukaan
 2. Tawassul
 3. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
 4. Mauidhah Hasanah
 5. ………………………………..
 6. Do’a
 7. Istirahat
 8. Penutup
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan tasyakkuran ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,
Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


7. TINGKEBAN, KELAHIRAN ANAK, SELAPANAN, SUNATAN

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه الّذى خلق الانسان فى احسن تقويم

اشهدان لااله الاّالله وحده لاشريك له  واشهدانّ محمّداعبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين

امّابعد

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii khalaqal insaana fii ahsani taqwiim, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.
Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.
Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara : ……………………………….
Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.
Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan tasyakkuran ini , kami susun acara-acara sbb:
 1. Pembukaan
 2. Tawassul /
 3. Pembacaan ayat suci Al Qur’an
 4. Mauidhah Hasanah
 5. ……………………………….
 6. Do’a
 7. Istirahat
 8. Penutup
Alhamdulillah
Usai sudah pelaksanaan acara ………………………. ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,
Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.
Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.
Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

ANCANGAN  WIGATI

A. PANGERTOSAN PANATACARA MIWAH PAMEDHARSABDA
    
     Panatacara inggih puniko paraga ingkang tinanggenah nata cara utawi acara,menggah bakuning ayahanipun anggih punika nglantaraken lampah cak-caking acara utawi sampun rinamtam.

     Pamedharsabda inggih puniko paraga ingkang nindaaken ayahan medharsabda,dene medharsabda meniko medharaken utawi mahyaaken utawi ngandharaken utawi njlentrehaken sabda utawi suraos utawi isi utawi kawigatosan dumatheng sesami

B. ANCANGAN WIGATI KAGEM PARAGA PANATACARA MIWAH PAMEDHARSABDA

     Amrih panatacara dalasan pamedharsabda saget nindaaken  ayahanipun kanthi sahe,prayogi angugemi sekawan perkawis :

1. MAGAYUDTAN KALIAN AYAHANIPUN

    a. kedah jumbuh kalian ayahanipun
    wijiling pangandikan paraga panatacara saha pamedharsabda kedah jumbuh kalian ayhanipun utwi mboten nasilir saking ayahanipun. Thuladhanipun bilih panjenengan kapiji pinangka panatacara jejibahan panjenengan dhereaken lampahing adicara wiwit purwa,madya dumi\gi wasana. Namung bilih panjenengan kapiji pinangko paraga pambagyaharjo,panjenengan cekap nhereaken pangandikan pinangko badan wakil ingkang amengku karsa,mboten peril mejang dhumateng temanten lan sak panunggalanipun.

b. Kedah jumbuh kalian paugeraning basal an sastra
    Whedaring wicara dipun budidaya leres nut pranataning basal an sastra. Tembung-tembung ingkang nasilir saking paugeraning basal an sastra prayogi mboten dipun agem.

c. Jumbuh kalian nalar
    Isining whedaran kedah nyakup perangan purwakan,wigati lan panutup kanthi jangkep. Pramilo sakderengipun maraga kaprayogaaken damel rerancangan langkung rumiyen.

d. Jumbuh kalian swasono
    Whedaring pangandikan kedah angengeti swasana,umpamunipun sinten ingkang rawuh, wonten swasana dhukita punapa gumbira lan sapanunggalanipun.
2. MAGAYUTAN PATRAPING SARIRO

Patraping sariro kaudi amrih sembodo,susila lan prasaja.

a. wiwit tindak tumuju ing papan medharsabda, lumampah kanthi prasaja,mantep mboten keseso. Dumugi sakngajengipun paratamu ngaturaken sungkem kalbu,kinarya atur pakurmatan dhumateng para tamu.

b. Dumugi sakngajengipun mic, mboten keseso ngendiko. Penggalih dipun tentremaken kalian mersani sedaya tamu kanthi warata.

c. Rikala ngendiko/medharsabda

1} Polatan tansah sumeh
2} Asta ngapurancang  gejawi dipun betahaken
3} Jumeneng kanthi jejeg mboten kaku mboten loyo
4} Pandulu tumuju dhumateng tamu, mboten mirsani manginggil utwi mangandap
5} Mboten wira-wiri [ prayogi wonten paraga pambiyantu kagem sesambetan kalian paraga sanes ]
6} Nilaraken pakulinan ingkang kirang prayogi,kadosta ngolat ulet kabel mic,asta kabondo,asta mlebet sak, cagak mic terus dipun cepengi lan sakpanunggalanipun
7} Mboten sinambi ngrokok lan gegujengan

d. Sak lebetipun maraga,maliginipun panata cara,prayogi mboten dahar,Ngunjuk sakwetawis mawon supados tenggorokan mboten salit.cekakipun sampon ngantos ketinggal sanget.

e. Rikala pinuju lenggah,sikepipun tetep susila,mboten leyeh-leyeh,suku mboten jegang lan sakpanunggalanipun.

3. MAGAYUTAN PATRAPING BUSANA

    Patraping busana kedah kajumbuhaken  kaliyan sasono tuwin upacara ingkang lumampah. Umpaminipun menawi wonten acara adapt jawi para paraga sami ngagem busana kejawen,panatacara lan pamedharsabda prayogi ngagem busana kejawen. Mekaten ugi kagem siang utawi ndalu   gayutanipun kalian warnaning busana  ugi kedah jumbuh.
    Pengageming busana ugi kedah leres lan trep. Umpaminipun menawi pinuju busana kejawen,wiwit pengageming nyamping, beskap ,dhestar, dhuwung, jumbuh kaliyan gagrag  busana ingkang dipun agem  {    surakarto utawi ngayogjokarto }.
    Menawi ngagem busana nasional,inggih ingkang leres. Umpaminipun ngagem jas inggih jangkap kaliyan dasi saha sepatu.4. WASIS NGOLAH SWASANA

    Maliginipun panatacara, ngolah swasana pinangka satunggaling perkawis ingkang  wigati, cekakipun panatacara kedah saget makaryo kaliyan paraga panyengkuyung sanesipun wiwit saking juru riyasipun,juru pita swara,prawira upacara,paraga  pamedharsabda,pangarsa sinoman,juru photo lan paraga sanesipun  amrih acra saget lumampah kanthi rancak.

I
TULODHO PANATACARA

A.  TULODHO ATURIPUN PANATACARA WONTEN ING ADICARA WIWAHAN DHAUP / IJABING TEMANTEN

1. PURWAKANING ADICARA

أَ لسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

       Sanggya pinisepuh miwah sesepuh ingkang anggung amestuti dumateng pepoyaning kautaman. Para pangemban pangembating praja dalah prawiraning negari ingkang anggung angegulang telenging cipta murih raharjaning bangsa tentreming swasana.   Sumawono  sagung para  tamu ingkang satuhu caket ing manah.
      
       Murwakani atur sumongga kula dhereaken tansah angunjuaken puji syukur  wonten ngarso dalem Allah SWT ingkang sampun kepareng paring sih karahmatan soho kanugrahan rumentah dhumateng panjenengan sedoyo lan kula,katitik panjenengan sedoyo lan kula takseh pinarengaken makempal manunggal kanthi tansah winantu ing suka yuwono basuki.

        Ingkang saklajengipun mugi tinebiha ing deduka kepora linuberna ing samudra pangatsami,dene kula kumawani  lumarap atur satemah nggempil kamardikan,nyigeg anggen panjenengan sedoyo wawan pangandika sawetawis,    nun inggih labet awrat mudhi dhawuh ingkang amengku gati, panjenengaipun Bp..........sekaliyan garwa,kinen ndereaken adicara dhaupipun Rr........dhaup kaliyan Bagus..........atmaja kakungipun Bp............ingkang lenggah dedalem ing...............

       Namung sakderengipun, anglenggana bilih kula among jejering titah sawantah ingkang tebih saking kasampurnan,pramila tan jangkeping atur punapa dene trapsila ingkang nerak paugeraning tatakrama kula tansah cumadhong rumentahing sih samudra pangatsami.
      
       Sanggya para rawuh ingkang tansah sinongsongan ing mekaring songsong  agung  karahayon. Wondene reronceneng adicara ingkang sampun katata   saha karakit badhe anggrenggani wiwahan wanci punika,nenggih kadi ingkang badhe katur mekaten :

-   Adicara urut sepisan nenggih pembuka
-   Adicara urut kaleh nenggih tumelenging pustaka sici Al-quran
-   Pasrah miwah pinampining calon temanten rinenggo ing adicara urut       tiga
-   Pratawa gati  ijabeng temanten nut satataning agami islam rinakit ing       adicara urut sekawan
-   Adicara urut gangsal nenggih wedharing pambagyaharjo
-   Adicara urut enem nenggih hastungkara
-   Wondene acara urut pitu nenggih acara panutup

      Sagung adilenggah ingkang satuhu kinurmatan, mekaten rantamaning adicara ingkang badhe angrenggani wiwahan dhauping temanten ing wekdal meniko.Kanthi tansah anyadhong pangayoman saking ngarsa dalem Allah SWT ingkang maha kuwoso, adicara tumuli badhe kula adani, Katur sagung para rawuh sumangga kula dereaken sekeca lenggah kanthi suka maedikaning penggalih.

2. PAMBUKA

      Sagung para rawuh  ingkang satuhu minilya ing budi. Adicara urut sepisan nenggih pembuka. Murih rahayuning sedya purwa,madya,wasana, katur sagung para tamu ingkang angrasuk agami islam sumonggo kula dhereaken murwakani adicara kanthi ngagungaken asma dalem Allah lumantar waosan Basmalah.
      Tumrap para tamu ingkang angrasuk agami saha kapiyatan sanes kula sumanggaaken sowang-sowang.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Mugi Allah SWT tansah angayomi miwah anyartani lampahing pahargyan ing wekdal menika.

3. TUMELENGING PUSTAKA SUCI AL-QURAN

      Sagung para tamu ingkang tansah rumaket ing kekadangan. Adicara urut kalih nenggih tumelenging pustaka suci Al-quran. Kinarya amangun tentreming swasana, kanthi dhatan angirangi atur pakurmatan dhumateng sgung para tamu,mugi kepareng nyigeg anggenipun wawan pangandikan sawetawis. Katur paraga ingkang sampun piniji nenggih Bp..........Sumangga kula dhereaken.

Tumelenging Al-quran  – paripurna

      Kanthi waosan pustaka suci Al-quran mugi Allah SWT paring Rahmat ing wiwahan wanci menika.

4. PASRAH MIWAH PANAMPINING CALON TEMANTEN

      Angancik adicara saklajengipun nenggih pasrah panampining calon temanten. Pasrahing calon temanten kakung badhe kasarira panjenenganipun Bp........katur dhumateng Bp.........Sumangga.

Pasrah - Paripurna

      Wijang gamblang cetho  terwoco pasrahing calon temanten kakung,Saklajengipun  tumuli badhe katampi deneng panjenenganipun Bp...........ingkang jumeneng kinaryo sulih  sarira ingkang amengku gati. Katur panjenenganipun sembadaning sedya kasumanggaaken.

Panampi - Paripurna

Widodo,rahayu,yuwana pasrah miwah panampining calon temanten.

5. IJABING CALON TEMANTEN

        Sagung para lenggah ingkang satuhu pantes anampi atur pakurmatan,sampun dumugi ing wahyaning mangsakala  tumapaking prastawa  gati ijabing calon temanten.    Katur Bapa pangarsa KUA kecamatan.........nenggih panjenenganipun Bp..........sembadaning gati kasumanggaaken.

Ijabing temanten - Paripurna

         Nir baya  Nir wikara ijabing calon temanten sarimbit, mugi Allah ingkang maha agung tansah ambabar saha anggelar kanugrahan rumentan temanten sarimbit, satemah anggenya amangun berayan dumadi kinarya  kaluwarga ingkang sakinah linambaran mawaddah warahmah.

6. PAMBAGYAHARJO

       Sagung para rawuh ingkang tansah sunuba sinugata ing akrami. Adicara urut gangsal nenggih wedharing pambagyaharjo. Sakestunipun panjenganipun Bp..........Badhe lumarap atur pribadi,paradene kabeta saking bombong biwaraning manah anampi rawuhipun sagung para tamu, satemah dhatan saget kawijil ing lisan. Piniji kinarya sulih sarira panjenenganipun Bp..........nenggih Bp...........Katur  panjenenganipun sumangga kula dhereaken manjing ing sasana sabdha.

Pambagyaharja - Paripurna

       Mekaten wedharing pambagyaharja saking kaluwarga ingkang amengku gati ingkang sampun kasarira panjenenganipun Bp..........7. SABDHA TAMA / WURSITAWARA

      Sagung para tamu ingkang tansah kinaroban ing robbing  samudra yuwana basuki. Adicara saklajengipun nenggih wedharing sabdhatama ing pajangka kelawan panjangkah saget kinarya bebekalaning bebrayan. Kepareng badhe paring sabdhatama dhumateng temanten sarimbit nenggih Bp.............Dhumateng panjenenganipun  sumangga.

Sabdhatama - Paripurna

Mekaten babaring sabdhatama, mugi saget andayakikabahagyan   saha katentreman anggenya bebrayan  sri temanten sarimbit.

8.   PANUTUP

         Sagung para rawuh ingkang tansah winantu ing kabahagyan miwah kamulyan,inggih awit anampi sih kamugrahan saking ngersa dalem Allah ingkang Maha Kuwasa lumantar pandonga miwah pamuji panjengan sedaya,lampahing adcara wiwahan purwa madya  wasana  sampun paripurna  ingkang punika adicara badhe kula tutup. Ananging sakderengipun angambali atur,ingkang amengku gati  ngaturaken  panuwun  ingkang tanpa pepindhan awit saking rawuhipun sagung para tamu sinartan cumadhong tetesing sih samudra pangaksami tumrab sedoyo kekirangan anggenipun anampi miwah angacarani.
Mekaten ugi kula ingkang piniji pinangka panatacara,tan jangkeping atur kiwah trapsila ingkan tan bangkit amangun sukarenaning wardaya kula tansah cumadhong tetesing sih pangaksami.
Wasana sumangga kula dhereaken amungkasi wiwahan ing wekdal punika kanthi angagungaken asma dalem Allah SWT lumantar wahosan Tahmid.
اَلْحَمْدُ لِِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاَتُهُ

B. TULADHA ATURIPUN PANATACARA WONTEN ING                   ADICARA PENGAOSAN

1.  PURWAKANING ADICARA

اَلسَّلاَمُ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Donga kinarya pambuka

        Sagung pinisepuh  miwah  sesepuh ingkang satuhu kinurmatan.  Para pangenban pangembating praja miwah prawiraning nagari ingkang satuhu pantes tinulad sinudarsana. Para 'Alim  ulama, langkung-langkung dhumateng panjenenganipun Bp Kyai...............Ingkang tinengga-tengga reh piwucaling agami,sumawana sagung para jama'ah ingkang stuhu cake ting manah.
       Dhatan wonten atur ingkang linangkung pantes lan utami ing wekdal punika,kejawi panjenengan sedaya lan kula tansah angunjuaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT, ingkang ing wwekdal punika taksih kepareng ambabar kanugrahan dalasan karahmatan warata waradin rumentah sagung tumitah maratani sedaya ingkang dumadi,katitik panjenengan sedaya lan kula taksih pinarengaken makempal manunggal kanthi tansah winantu ing kawilujengan saha kabagas warasan.

       Kejawi saking menika, karahmatan saha kawilujengan mugi tansah katetepaken dhumateng jalma panilih sekaring bawana nenggih Nabi agung Muhammad SAW ,Para sahabat miwah sedaya titah ingkang tansah setya tuhu pasrah lan sumarah  ing pitedahing agami suci islam.
   
       Saklajengipun,,,,,kanthi tansah cumadhong lumunturing sih samudra pangaksami,mugi kepareng kula lumarap atur,labet awrat nyendikani gati kadang panawung kridha,saperlu ndereaken lampahing adicara pengaosan amengeti hari agung Islam nenggih...............
       Sagung jama'ah pengaosan ingkang satuhu cake ting manah miwh manunggal ing iman saha kapiyatan,wondene urut reroncening adicara ingkang sampun katata saha rinakit badhe angrenggeni adicara pengaosan ing wekdal punika nenggih kadi  ingkang badhe kathur mekaten :

-    Adicara urut sepisan nenggih pambuka
    -    Kalajengaken adicara urut kaleh nenggih tumelenging pustaka         suci Al-quran
-    Wedharing pangandikan saking pangarsa panawung krida rinengga           ing adicara urut tiga
-    Tumapaking prastawa gati pengaosan rinakit ing adicara urut sekawan
-    Wondene adicara ingkang rinakit ing urut gangsal nenggig panutup


       Sagung para rawuh ingkang tansah sinongsongan ing mekaring songsong agung karahayon,mekaten urut reroncening adicara ingkang sampun katata saha karakit badhe angrenggani adicara pengaosan ing wekdal punika. Saklajengipun kanthi tansah cumadhong pengayoman saking ngarsa dalem Allah SWT adicara tumuli badhe kula adani.  Katur sagung para jama'ah sumangga kula dhereaken sekeca lenggah kanthi sukarenaning panggalih ngantos paripurnaning adicara pengaosan.

2. PAMBUKA

       Sagung jama'ah ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumatheng panjenenganipun para sesepuh dalasan pinisepuh ingkang mahambek ing reh budi darma. Adicara urut sepisan nenggih pambuka . Murih sembada ing agti lekas wekasing sedya tansah sinartanan pitedah,hikamh lan barokah saking ngarsa dalem Allah ingkang maha mirah, sumangga kula dhereaken murwakani adicara ing wekdal punika kanthi angagungaken Asma Dalem Allah SWT lumantar waosan BASMALAH.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Pambuka - Paripurna

       Mekaten adicara pambuka,mugi Allah SWT tansah anyartani miwah angayomi adicara pengaosan ing wekdal punika,satemah rahayu purwa madya wasana.

3. TUMELENGING PUSTAKA SUCI AL-QURAN

       Reroncening adicara urut kalih nun inggih tumelenging pustaka suci Al-quran. Kinarya amangun tentreming swasana,katur para jama'ah mugi kepareng nyigeg pangandikan sawetawis. Dumatheng paraga ingkang sampun piniji nenggih kadhang............sumangga kula dhereaken.

Waosan Al-quran - Paripurna

       Mekaten babaring waosan pustaka suci Al-quran , mugi saget andayani wimbuhing iman saha kapiyatan panjenengan sedaya lan kula dhumateng Allah SWT.

4. WEDHARING PANGANDIKAN PANGARSA PANAWUNG KRIDHA / PANGARSA PANITYA

       Titilaksana adicara saklajengipun nun inggih wedharing pangandikan saking pangarsa panawung kridha. Ingkang punika katur kadhang kinasih..............babaring sedta kasumanggaaken.

Wedharing pangandikan - Paripurna

        Mekaten babaring pangandikan saking pangarsa panawung kridha ingkang sampun sanarira panjenenganipun kadhang kinasih...........

5. PRASTAWA GATI PENGAOSAN

       Titi wahyaning gati saklajengipun nun inggih wedharing pengaosan amengeti............Katur sagung para jama'ah sumangga kula dhereaken sekeca lenggah kanthi suka mardikaning penggalih dumugi paripurnaning adicara. Dhumateng Bp Kyai...........mugi kepareng manjing ing sasana sabdha.

Pengaosan - Paripurna

        Widada rahayu yuwana babaring pengaosan saking panjenenganipun  Bp.Kyai..........Mugi saget kinarya pepenget lan pepeling saha pandoming gesang  panjenengan sedaya lan kula anggenipun netepi dharmaning gesang dedepe lan ngumawula  wonten ngersa dalem Allah SWT.6. PANUTUP

        Sagung jama'ah ingkang tansah caket rumaket menunggal nyawiji ing tangsuling kekadhangan.  Inggih awit sih karahmatan miwah kanugrahan saking Ngarsa Dalem Allah SWT,  lampahing adicara wiwit purna madya wasana sampun kaleksanan kanthi widodo rahayu wilujeng nir  ing rubeda kali sing sambikala. Ingkang saklajengipun adicara tumuli badhe kula pungkasi.  Namung sakderengipun, kula ingkang sinampiran ing wajib piniji pinangka pantacara, anglenggana bilih kula naming jejering titah sawantah ingkang dhatan saget oncat saking panyacat indho saking raos kuciwa, pramila sinajan pamatul kula tebih sampun rinancang,celakkepara sampun rinakit parandene maksih tan bangkit amangun suka renaming penggalih, kula tansah cumadhong rumentahing sih samudra pangaksami. 
        Ing wasana sumangga kula dhereaken amungkasi adicara pengaosan wekdal punika lumantar waosan tahmied.

َالْحَمْدُ لِلهِ رََبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَالسَّلاَمُ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


C. THULADA ATURIPUN PANATACARA WONTEN UPACARA PAMBIDALING LAYON

1. PURWAKANING UPACARA

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

        Saestunipun panjenengan sedaya lan kula kagunganipun Allah ingkang maha kwasa,  ingkang tinamtu badhe kapundut sowan wonten Ngarsa Dalem Allah SWT.

        Nuwun,  Sagung para sesepuh dalah pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Para pangemban pangembating praja miwah prawiraning nagari ingkang pantes sinudarsana. Sumawana para asung bela sungkawa   ingkang dhahat kinurmatan.

        Murwakani atur sinajan ing wekdal punika panjenengan sedaya lan kula wonten ing saklebeting swasana dhuhkita,  sumangga kula dhereaken angunjuaken puja puji syukur wonten Ngarsa Dalem Allah ingkang Maha Kuwasa  karana karahmatan dalah kanikmatan ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya lan kula, kacetha ing wekdal punika  panjenengan lan kula taksih pinarengaken kempal manunggal kanthi tansah winantu ing karaharjan.
  
        Ingkang saklajengipun, mugi linepatna ing deduka, linuberna ing pangaksami, dene ing wekdal punika kula kumawani lumarap atur satemah ngempil kamardikan sawetawis , inggih awit minangkani pamundhutipun kaluwarga ingkang nandang dhuhkita, kinen andhereaken lampahing upacara pangruktining layon ingkang pungkasan ing wekdal punika.

        Sagung para asung bela sungkawa ingkang dhahat kinurmatan, Saestu smpun surut ing kasedan jati, tinimbalan siwan wonten Ngarsa Dalem Allah SWT, panjenenganipun Bp / Ibu............rikala dinten..........tabuh...........katiti surya kaping............wonten ing............lantaran............Awit saking keparengipun kaluwarga ingkang nandang dhuhkita,pangruktining layon ingkang pungkasan linampahan nut satataning agami islam jumbuh kaliyan agami ingkang rinasuk almarhum/ah Bp /Ibu................Wondene ing wanci punika sampun dumugi wahyaning mangsakala,  badhe tumapak pangruktining layon ingkang pungkasan, ingkang saking keparengipun kulawarga rinengga upacara sawetawis, kanti urutaning acara   kadi ibadhe katur mekaten :

~  Acara ingkang urut sepisan nenggig pambuka
~  Acara urut kaleh nenggih tumelenging pustaka Suci Al-quran
~  Wedhaing pambagyahaja miwah atur panuwun saking kaluwarga               ingkang nandang dhuhkita rinakit ing acara urut tiga
~  Wedhring sabda saking wakil para asung bela sungkawa tinata ing             acara urut sekawan
~  Kalajengaken acara urut gangsal nenggih hastungkara
~  Wondene  acara tlusuban / sumurup rinakit ing acara urut enem
~  Acara ingkang urut pitu nenggih panutup kalajengaken pambidhaling        layon

        Sagung para asung bela sungkawa ingkang dahat kinurmatan, mekaten racikaning acara ingkang badhe kalampah.  Karana samudayanipun sampun samekta, upacara tumuli badhe kula adani. Dhumateng sagung para asung bela sungkawa sumangga kula dhereaken sekeca lenggah kanthu mardikaning penggalih.

2. PAMBUKA

        Sagung para asung bela sungkawa ingkang satuhu kinurmatan, upacara urut sepisan nenggih pambuka murih lekas wekasing gati tansah wilujeng kali sing sambekala sumangga kula dhereaken muewakani acara kanthi ngagungaken asma Dalem Allah SWT lumantar   wahosan Basmalah.
Wondene ambokbilih saking sagung para asung bela sungkawa wonten ingkang angrasuk agami sanes , kasumanggaaken miturut agami saha kapitadosan sowang-sowang.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

        Kanthi ngagungaken Asma Dalem Allah SWT,mugi lampahing upacara pinanggih rahayu purwa madya wasana.
3.  NGADANI KUMANDHANGING PUSTAKA SUCI AL-QURAN

        Para asung bela sungkawa ingkang dahat minulya ing budi.   Dhungkap acara urut kaleh nenggih tumelenging pustaka suci Al-quran. Ingkang badhe pinaragan dening kadang kinasih...............Kinarya anentremaken swasana, mugi wonten keparengipun para asung bela sungkawa nyigeg pangandikan sawetawis.  Dhumateng kadhang ingkang piniji sumangga kula dhereaken.

Waosan Al-quran – Paripurna

        Mekaten babaring tumelenging pustaka suci Al-quran,  ing panjangka mugi saget kinarya sarana wimbuhing iman saha kapiyatan panjenengan sedaya lan kula.

4. PAMBAGYAHARJA SAHA ATUR PANUWUN SAKING KALUWARGA

        Sagung para rawuh ingkang tansah winengku ing karahayon.    Urutaning acara urut tiga nenggih wedharing pambagyaharja saha atur panuwun saking kaluwarga ingkang nandang dhuhkita. Sinajan ribet tuwin bebeg ing penggalih, kaluwarga almahum /ah Bp / Ibu...............dhatan saged ginambaraken, parandene saking keparengipun badhe lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya, ingkang samangkeh badhe kasarira panjenenganipun Bp.................Katur Bp..........  sasana miwah swasana kula aturaken.

Wedharing pangandika – Paripurna

        Mekaten sagung para rawuh, babaring pangndika saking kaluwarga ingkang nandang dhuhkita.

5. NGADANI WEDHARING PANGANDIKAN SAKING WAKIL PARA ASUNG BELA SUNGKAWA

        Sagung para asung bela sungkawa ingkang tansah sinuba sinugata ing akrami.

Titilaksana urut sekawan, nenggih wijiling pangandikan saking para asung bela sungkawa,ingkang ing samangkih badhe kasarira panjenenganipun Bp........Katur Bp..........sumangga kula dhreakenmanjing ing sasana sabda.

Wedharing pangandikan – Paripurna

        Mekaten babaring pangandikan saking panjenenganipun Bp..............  Mugi andadosaken panglipur tumrap kaluwarga saha anambahi kekiyatan lahir batin satemah saget nindhakaken dharmaning agesang kados ing wingi uni.
6. NGADANI HASTUNGKARA / DONGA

        Sagung para asung bela sungkawa ingkang stuhu cake ting manah, ing mangkeh, almarhum/ah Bp/Ibu.........badhe nilar panjenengan sedaya lan kula saklamini-laminipun. Ingkang punika awit saking pamundhutipun kaluwarga, panjenengan sedaya kasuwum pandonga pamujinipun kinarya angentheng-ngenthengaken sowanipun almarhum/ah .............wonten Ngarsa Dalem Allah SWT. Ing samangkeh badhe dipun pangarsani panjenenganipun Bp..............Pramila katur panjenenganipun Bp............kasumanggakaken.

Hastungkara – Paripurna

        Mekaten babaring hastungkara, mugi tinampi wonten Ngarsa Dalem Allah SWT, satemah sowanipun almarhum/ah wonten Ngarsa Dalem Allah SWT kapapanaken wonten ing papan mulya linangkung mulya.

7. NGADANI UPACARA TLUSUBAN

        Titilaksana acara saklajengipun,nenggih upacara tlusuban. Ingkang punika dhumateng kaluwarga sumangga kula dherekaken samekta ing papan ingkang sampun pinanci. Dhumateng para kadang wira anim sumangga kula dherekaken sabiyantu kanthi ngangkat pethining layon.

Tlusuban – Paripurna

        Sagung para asung bela sungkawa ingkang dhahat kinurmatan, awit saking nugrahaning Allah ingkang Maha Kuwasa,lampahing upacara tlusuban wilujeng nir ing rubeda nir ing sambekala.

8. NGADANI PAMBIDHALING   LAYON KALAJENGAKEN PANUTUP

        Para sesepuh pinisepuh, para manggalaning praja miwah para asung bela sungkawa ingkang dhahat kinurmatan. Dhungkap titilaksana acara saklajengipun nenggih pambidhaleng layon tumuju ing astana laya. Namung sakderengipun, kula ingkang piniji amtratitiswaken lampahing upacara, nglenggana kathah kekirangan saha kalepatan ingkang dhatan mranani ing penggalih, mugi wonten keparengipun   kula cumadhong lumunturing sih samudra pangaksami.  Dhumateng para kadhang mudha sumangga sabiyantu kanthi nyepetaken pethining jenezah. Ing wasana katur panjenenganipun Bp...........kasuwun amtratitisaken pambidaling layon ngantos purna pametaking layon ing astaha laya..............
        Pungkasaning atur, sumangga upacara ing wekdal punika dipuntutup kanthi maos tahmid sesarengan.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
TULADHA MEDHARSABDHA

A. TULADHA PASRAH MIWAH PANAMPI TEMANTEN

1. TULADHA PASRAH TEMANTEN

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

        Sanggya pinisepuh miwah sesepuh ingkang satuhu kinabekten. Para pangemban pangembating praja dalah prawiraning nagari ingkang satuhu pantes tinulad sinudarsana, sumawana sagung para tamu ingkang pantes anampi atur pakurmatan.

        Kapurwakan kanthi tansah angunjukaken puji syukur wonten Ngarsa Dalem Allah SWT,  miwah cumadhong lumunturing sih samudra pangaksami tumrap tan jangkeping subasita punapadene kasusilan, mugi kalilanana kula ingkang kapiji dening panjenenganipun Bp...............mathur   dhumateng  panjenenganipun Bp...........Ingkang sepisan Bp...........sekaliyan garwa ngaturaken   salam ta'lim   katur  panjenenganipun Bp..........sekaliyan garwa kairing pamuji rahayu mugi Allah SWT tansah ambabar nugraha karahayon rumentah panjenenganipun  Bp..........sekaliyan garwa waradin  sedaya keluwarga.

        Ingkang angka kalih, magayudan kaliyan manunggaling sedya ingkang sami mangun bebesanan,nenggih Bp..............sekaliya garwa kaliyan Bp..............sekaliyan garwa  lumantar palakranipun  Rr.................  Kaliyan Bgs...........,Kala wekdal ingkang kepengker, Panjenenganipun Bp...........Ngutus paraga piniji supados masrahaken calon temanten kakung kanthi panyuwun dipun ijabaken kaliyan calon temanten putri nut satataning agami islam, Saestu   kula sakadang anyekseni  bilih calon temanten  sampun dipun ijabaken nut satataning agami islam  kepara sampun kapahargya nut satataning adat ingkang lumampah,   Tumrap sedaya wau panjenenganipun Bp...........sekaliyan garwa namung saget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindan rinenggo pamuji mugi Allah  paring lelintu ingkang satraju. Ingkang saklajengipun sowan kula kautus panjenenganipun Bp...........supados amsrahaken temanten kakung supados karengkuh   saha kagulawentah  kadi putra pribadi.

        Saklajengipun, sakparipurnaning pahargyan wekdal punika kula sakadang kepareng badhe nyuwun pamit, tumrap tan jangkeping atur miwah trapsila  ingkang nerak  paugeraning tatakrami, kula sakadang nyuwun agunging pangaksami.

        Semanten ugi kula ingkang kapiji matur, tumrap keladuking patrap miwah pangucap, kula nyuwun agunging pangapunten.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ
TULADHA PANAMPI TEMANTEN

َالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ

        Para pinisepuh  miwah sesepuh ingkang satuhu kinabekten.  Para pangemban pangenbating praja miwah prawiraning negari  ingkang satuhu pantes tinulad tinuladha ing bebrayan agung, sumawono sagung para tamu ingkang satuhu cake ting manah.

        Langkung rumiyen sumangga kula dherekaken tansah angunjukaken puji syukur wonten Ngarsa Dalem Allah SWT, ingkang sampun paring karahmatan rumentah dhumateng panjenengan sedaya lan kula katitik panjenengan sedaya lan kula maksih kepareng makempal menunggal kanthi tansah winantu ing kawilujengan.

        Ingkang saklajengipun, mugi kalilanana kula ingkang piniji kinarya sulih sarira panjenenganipun Bp...............Ananggapi wedharing pangandika saking Bp............ingkang jumeneng kinarya sulih sarira panjenenganipun Bp............
      
        Ingkang sepisan, paringipun salam ta'lim saking panjenenganipun Bp............sekaliyan garwa sampun kula tampi  kanthi suka bingahing manah. Semanten ugi salam ta'lim saking panjenenganipun Bp..........sekaliyan garwa mugi kaaturakendhumateng panjenenganipun Bp............sekaliyan garwa,rinenggo pamuji mugi Allah SWt tansah angayomi Bp...........sakulawarga.

        Ingkang angka kalih, pasrah panjenengan tamenten kakung, kanthi pamundhut supados ginulawentah kadi putra pribadi sampun kula tampi tangan kekalih, ing mangkeh temanten kakung badhe rinengkuh kadi putra pribadi.

        Magayudan kaliyan rawuh panjenengan sakadang ing ripahargyan punika, saestu mboten wonten lepat kuciwanipun.  Kepara panjenenganipun Bp............rumaos bombong ing penggalih prasasat anampi kanugrahan ingkang  jembar tanpa winates   tebih tanpa wekasan, sinartan panglenggana bilih panjenenganipun among manungsa limrah ingkang winates ing samukawis, ingkang punika tumrap kekirangan anggenipun anampi saha angacarani rawuh panjenengan ingkang amengku gati nyuwun agunging pangaksami.

        Kejawi saking punika ambok bilih sakparipurnaning pahargyan punika panjenengan sakadang ngersakaken kondur, panjenenganipun Bp............namung saget ndherekaken sugeng kondur mugi pinanggih wilujeng dumugi ndalem sowang-sowang.

        Mekaten ingkang saget kula aturaken, tumrap kithal kuciwaning atur kula nyuwun agunging pangapunten.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ
B. TULADHA TANGGAP SABDHA PANGARSA PANAWUNG KRIDHA PENGAOSAN

َالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ

  Donga kinarya pambuka.

        Para sesepuh miwah pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Para pangemban pangembating praja miwah satriyaning negari ingkang satuhu pantes sinudarsana.

        Para 'Alim 'Ulama,,,,langkung-langkung dhumateng panjenenganipun Bp Kyai............Ingkang tansah tinengga ing reh piwucaling agami. Sumawono sagung  jam'ah ingkang tansah manunggal nyawiji  ing tangsuling kekadhangan.

        Murwakani  atur sumangga kula dherekaken tansah angunjukaken puji syukur  wonten Ngarsa Dalem Allah SWT     ingkang sampun kepareng ambabar nugraha kawilujengan  rumentah panjenengan sedaya lan kula   katitik ing wekdal punika panjenengansedaya lan kula  maksih pinarengaken makempal manunggal nyajuga nyawiji kanthi tansah winantu ing suka yuwana basuki.

        Saklajengipun, kanthi tansah cumadhong agunging pangaksami tumrap lepat kuciwaning atur, mugi wonten keparengipun kula medharaken sedya pinangka pangarsa panawung kridha.


        Ingkang sepisan kula ngaturaken pambagya kawilujengan rawuhipun dhumateng sagung para jama'ah  pengaosan   rinengga pamuji pangesthi mugi Allah SWT tansah anuntun saha paring pitedah dhumateng panjenengan sedya lan kula anggayuh kamulyaning gesang donya dumugining akhirat.

        Ingkang angka kalih  kadi ingkang sinerat ing sarining kintakawara ingkang katur dhumateng sagung Jama'ah punapadene kabiwarakaken ing  papan-papan pangibadahan,bilih ing wekdal punika para kadang panawung kridha manunggal ing sedya  amengeti prastawa  agung islam nenggih...........Kanthi  adicara pengaosan,ingkang ing samangkeh kepareng badhe medhar sabdha nenggih panjenenganipun Bp Kyai...........  Pramila wosing gati wigatining sedya sagung jama'ah kaaturaken rawuh tan sanes  supados sesarengan ndudah nduduk  mekar ngrembakaaken reh piwucaling agami     islam lumantar pengaosan   ingkang badhe kababar ing   wekadal nalu punika.   Katur Bp Kyai  ...............ambok  bilih sampun dhumugi titi wahyaning gati samangkeh mugi kepareng manjeng ing sasana sabdha sakperlu paring pengaosan.

        Saklajengipun,   adicara  pengaosan ing wekdal punika saget kalaksanan     inggih dhatan lepat saking pambudidaya     para panawung kridha ingkang tansah  sakyek saeka  karti magut  mbudidaya murih sembadaning gati  sinartan panyengkuyung para pinisepuh  dalasan sesepuh dalasan warga agung ing................inggih ingkang arupi bandha, bea, penggalihan lan sakpanunggalanipun  ingkang sedaya   wau saget andayani rancaking pengaosan  ing wekdal ndalu punika.  Tumrap sedaya sih pambiyantu   kasebat   kula aturaken agunging panuwun  kairing pamuji mugi Allah SWT paring lelintu  ingkang sakmurwat.

        Kelawi saking punika, anglenggana bilih kula sakadang among jejering jalma limrah titah sawantah ingkang sarwa sarwi winates ing samudayanipun, pramila sinajan  adicara ing wekdal punika tebih sampun rinancang celak kepara  sampun rinakit paradene anggenipun anampi saha angacarani  rawuh panjenengan sedaya  maksih rinaos kathah lept kuciwanipun,  kula sakadang nyuwun agunging pangaksami.

        Mekaten ingkang saget kula aturaken, tan jangkeping atur   miwah trapsila kula nyuwun agunging  pangapunten,  Minangka panutuping atur.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ

C.   PAMBAGYAHARJA WONTEN ING ADICARA WIWAHAN DHAUPING TEMANTEN

َالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ

        Sanggya pinisepuh myang sesepuh ingkang satuhu kinabekten.   Para  pangemban pangembating praja miwah prawiraning negari ingkang satuhu pantes sinudarsana.   Sumawana sagung para tamu  ingkang   dhahat kinurmatan.

        Kapurwakan kanthi tansah angunjukaken puji syukur wonten Ngarsa Dalem Allah  SWT , mugi kalilanana  kula matur dhumateng  panjenenganipun sagung para tamu, kinarya sulih sarira ingkang amengku gati, nenggih panjenenganipunBp..............

         Ingkang sepisan panjenenganipun Bp............sekaliyan ibu angaturaken pambagya  kawilujengan katur sagung para tamu,rinengga pamuji  mugi Allah SWT  tansah angayomi  saha anyartani lampah panjenengan sedaya lan kula waradin sagung dumadi.

         Ingkang angka kalih     jumbuh kalian  sarining kintakawara, bilih panjenenganipun Bp.............dalasan ibi  kepareng nindakaken dharmaning asepuh angrakit  sekar  cempka mulya,  amiwaha  suta  mahargya  siwi, andhaupaken  putra putrinipun nenggih   Rr...........dhaup  kaliyan  Bgs..................atmaja kakungipun Bp.........ingkang lenggah dedalem ing............

        Awit  saking lumunturing sih  karahmatan saha kanugrahan saking Ngarsa Dalem Allah  SWT, upacara ijabing temanten   sampun kalaksanan kanthi widodo rahayu wilujeng nir ing rubeda rikala ari...........  katiti surya kaping...........warsa...........mapan ing............Pramila sagung para tamu kaaturaken rawuh ing ripahargyan  punika,  wigati kasuwun tambahing pamuji ing panjangka kelawan panjangkah mugi sri temanten sarimbit anggenya lelumban ing madyaning bebrayan agung tansah anyenyandang widadaning palakrami, dunadi kinarya kulawarga ingkang sakinah linambaran mawaddah warahmah.

         Kajawi saking punika , adicara pahargyan ing wanci punika saget kalampah dhatan lepat saking sih pambiyantuning para sanak kadang mitra pitepangan miwah sih kadharman saking sagung para tamu inggih ingkang arupi bandha, bea, punapadene penggalihan ingkang sedaya wau saget andayani adicara ing wekadal punika kalampah kanthi rancak, kanthi punika ingkang amengku gati naming saget angaturaken panuwun ingkang matumpa-tumpa rinengga pamuji mugi sih kadarman panjenengan pinaringan lelintu ingkang satraju.

         Saklajengipun anglenggana bilih panjenenganipun Bp..............miwah ibu...............namung jejering titah sawantah ingkang tebih saking kasampurnan,  Pramila sinajan pahargyan ing wanci punika tebih sampun rinancang, celak kepara sampun rinakit paradene maksih tan bangkit amangun suka renaming wardaya, ingkang punika panjenenganipun Bp.............sekaliyan garwa tansah cumadhong agunging pangaksama.

        Ing wasana, katur sagung para tamu mugi kepareng sekeca lenggah kanthi suka merdikaning penggalih, saha kasdhu angrahapi pasugatan ingkang sampun kacawisaken.

        Kinarya amungkasi, tan jankeping atur miwah trapsila ingkang nerak paugeraning tata krami, kula tansah cumadhong rumentahing sih samudra pangaksami.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاُتُهُ

DATA PENGANTIN

DATA PENGANTIN
 MC.  VERSI SULARSO  NGEPEH REJOAGUNG NGORO
0321 712764 / 0354.7097036

PENGANTIN PUTRI                        :
ORANG TUA                                    :
ALAMAT                                           :
PENGANTIN PRIA                          :
ORANG TUA                                    :
ALAMAT                                           :
JURU RIAS                                       :
ALAMAT                                           :
FOTTO                                               :………………………………………….
                                                            :………………………………………….
SHOTING                                          :………………………………………….
                                                            …………………………………………..
SOUND SISTEM                              :
                                                              
HIBURAN                                         :………………………………………….
                                                            :………………………………………….
________________________________________________________________
PEMBACAAN AYAT  SUCI            :………………………………………....
PENYERAHAN                                 :…………………………………………..
PENERIMA                                       :…………………………………………..
MAIDHO                                           :………………………………………….
DO’A                                                 :…………………………………………..

CONTOH ACARA PANGGIH

Temanten putri Mijil
Nuwun nun kulonuwun hambok bilih sampun wonten pratondho saking kluargo sarto sampun paripurna temamten putri hanggenya hangudi salira mulas wadono keparengo tematen putri bade humarak sowan wonten ngarsanipun para rawuh manjing sak lebeting sasana pinajang  wondene engkang hangemabni nun inggih penejenenganipun ibu……. Kijuru pangrenggut busana ingkang sampun kondang kaloko saking leladan……………
 Ugi kasengkuyung kalian ki juru potto……………. Sarto sound system ……………… nuwun
Konjuk dumateng ibu……..hambok bilih sampun siaga ing gati samekgo ing diri nun kulo samangga’aken nuwum.
Mijiling sri atmojo temanten putri binarung kumandange ………………
Binarung swaraning pradonggo ana gondo hangambar arum katiuping samirana manda, kawistara temanten putri sampun mijil saking tepas wangi tepas inkang wardi papan wangi wis hangarani sing ateges mijil saking pantu busana nedya humarak sowan manjing sak lebeting sasana pinajang.
Membat madya lemeganing wareh mula ing wadana semana hanggilar-gilar  kadya kencono binadar lumering salira sinebuk ebahing busana yen cinandra candraning koyo kilat asesirih handilat telenging bantolo.

Lha sintentho inkang sinoro hanawung krido wonten ing siang meniko satuhu nun inggih bp………
Lha menoko to wujudipun sri atmaja temanten putri nun inggih kusumaning ayu dewi…………..kusumaning ayu dewi……ingkang sampun kerenggo ing busana  yen cinondro candraning kusumaning ayu dewi……… rambut hanyekar bakung lurus asli tanpo titekan

Kaget sang sintho rismi mungguhing sri atmojo temanten putri hangawuningani para tamu engkang sampun kebak hamblabar hangebeki sak jroning terop kadya handoyong doyongnya pacak suci miwah pendapi bale winangun

Wus prateng hungyan kang tinuju temanten putri kalenggahaken wonten ing sasana renenggo sinambi hangrantu lapsitaning adicara engkang sampun tinentu. Lan saget dipun pundut gambare rumiyin.

Acara Panggih
Kawistara temanten putri sampun lelenggahan hanggana laras wonten ing sasana adi inggih sasana renengga sing ateges lelenggahan piyambak.

Hambok bilih sampun handungkap wahyaning mangsakala dauping putra temanten
Milo konjuk dumateng temanten kakung hambok bilih sampun samego ing gati kawula aturi henggal jengkar saking sasana pelereman tumuju ing sasana pinanggih.

Jengkaring putra temanten kakung kaderek’aken kadang wandana bianarung kumandange kodok ngorek…………..

Wus dumugi wahyaning mangsakala dhumawahing kodrat, sri atmaja temanten hanetebi tata upacara adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten talatah ________________ nun inggih upacara panggih, adat mengku werdi tata cara, widi werdinipun Gusti, winengku werdi luhur wondene dana mengku werdi paweweh dados adat widi widana hamengku werdi tata cara paringipun Gusti ingkang linangkung, punapa ta werdinipun panggih inggih punika pangudi gambuhing panggalih, pramila mboten mokal wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu lawan wanita ingkang sumedya hanetepi jejering agesang, hangancik ing alam madya, mastuti ila - ila ujaring kina ingkang cinandhi hing akasa jinempana ing maruta, sarta mulat edi endahing budaya tulus.
Budaya ateges laku pangolahing budi, wondene titikanipun tiyang ingkang budaya punika
landhep panggraitane,
tanggap ing sasmita,
susila hanuraga,
punika ingkang saget hambabar pakarti budi luhur, ingkang nyata mengku werdi tansah hangesthi Hayu - Hayom - Hayem - Hangayomi gesanging bebrayan agung.
Saya caket tindakira temanten kekalih, gya samya apagut tingal, tempuking catur netra handayani pangaribawa ingkang hambabar manunggaling nala ingkang tumanem ing sanubari, nulya kumlawe astane temanten putri sarwi hambalang gantal mring temanten kakung ingkang winastan gondhang kasih, temanten kakung gumanti hambalang gondhang tutur, punapa ta wujud miwah werdinipun gantal, gantal dumadi saking suruh ingkang lininting tinangsulan lawe wenang, pinilih suruh ingkang tinemu rose, ingkang mengku werdi : Suruh lamun dinulu beda lumah lawan kurebe yen ginigit tunggal rasane, mengku pralampita dhumateng putra temanten mugi tansah manunggal cipta, rasa miwah karsane suruh asung pitedah sumurupa nganti weruh, bisoa nganti tekan raosing rasa inggih rasa sejati. Sanadyan ingkang sajuga jejer priya kang sawiji putri, lamun bisa manunggalake tekat lan rasane, pinesthi dadi jatu kramane.
Werdinipun priya saking tembung pari ingkang linangkung, hoya ateges kuwat utawi santosa, wondene tembung putri mengku werdi haywa supe ing pametrinira marang badanira priyangga. Tinangsulan lawe wenang werdinipun tinangsulan lan akrami kaiket ing prasedya luhur, mugi anggenya mangun bebrayan mboten nalisir saking hangger paugeraning kautaman.

MECAH ANTIGA
Kawistingal Temanten kakung Mecah antigo  Punopo tho  werdinipun mecah tigan pralambang bibit kawit wontening toyo suci ingkang wening  dadosaken trisno engkang hangruboko . bilih wiwit wanci meniko risang temanten kekalih sampun pecah nalaripun.
 Amrih..manggih..kamulyan.

Paripurna mecah tigan temanten kekalih hanyeketi toyo kautaman , katingal kambang kambang  kumambang Tri puspowarna.
Kanthil, melati, mawar  tegesipun khantil awit kumantileng katresnan temanten putri  MELATI awit saking kedaling lathi temanten kakung wondene kembang MAWAR arum mangambar gandane donyo tekan delahan. SIGRO risang temanten putri hamasuh ampeyangipun ingkang garwo. Kanti tulus iklasing nolo bilih ari kalenggahan puniko ngantos akhir tembe tansah bekti mring kakung.minongko pratondo tan ana kang pantes angayomi, anuntun,hanganti keblating manembah kejawi sang binagus, satemah suci ilang salwiring sukerto kalis saking tulak sarik miwah sambikala.

Sinduran

Paripurna titilaksitaning upacara panggih putra temanten sekaliyan gya siningeban sindur dening ingkang rama, asung pralampita putra temanten tansah tinuntun ing reh kautaman anggenipun ngancik ing alam madya tansah pinaringan karaharjan miwah kabagaswarasan, hanjayeng bawana salaminya.Para rawuh saha para lenggah, wus handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju, sung sasmita panganthining temanten, gya kalenggahaken ing sasana wisudha tama hangrantu laksitaning tata upacara ingkang sampun tinentu

Badhe Rawuhipun Besan
Para rawuh saha para lenggah, sampun paripurna putra temanten anggennya netepi tatacara adat ingkang sinengker nun inggih upacara krobongan winastan kacar-kucur.
Pramila awit saking punika laksitaning upacara salajengipun nun inggih rawuhing kadang besan sutresna, dhumateng ingkang piniji minangka hanganthi rawuhing kadang besan nun inggih panjenenganipun Bp ___________    sekaliyan, jengkaring Bp ___________   sekaliyan binarung ungeling ladrang Tirta Kencana nuwun.

2.SungkemanPinanganten kekalih  sungkem nyuwun pangestu marang wong tuwa.

1.Rama ibu kang luhuring budi ,Ingkang hangukirjiwa lan raga Kang agung pangurbanane,Paring pituduh luhur,Rina wengi tansah hangesthi,Mrih rahayuning putra,Lulus kang ginayuh’Sadaya ribet rubeda,Linambaran kanthi sabaring penggalih,.Tuhu pantes sinembah.

2.Kadya sinendhal rasaning ati,Panyungkeme kang putra sajuga
Tumetes deres waspane,Tan kawawa jroning kalbu
Ngondhok-ondhok rasaning galih’Alon ngandikanira,Dhuh angger putraku,Sun tampa panyungkemira,Muga-muga antuk barkahing Hyang Widi
Nggonira jejodhohan.

3.Piwelingku aja nganti lali,Anggonira mbangun bale wisma,Runtut atut sakarone,Adohna tukar padu,Tansah eling sabarang ati,Kuwat nampa panandhang,Tan gampang amutung,Dadiya tepa tuladha,Uripira migunani mring sesami,Hayu - hayu pinanggya.
1.Romo ibu pepunden mami, keparengo kulo matur sowan Ngabekti, Sigro tumungkul hamitolu yayah ponceming bantolo wandaning penganten sarimbit, Cakeping asto sungkem padaning room lan ibu hanyadomg rumentahing pangastowo ,
Kawusono pengantin sarimbit sampun ka elus-elus. Pamidangiro kawiwir-wiwir  manik ing manik, kang roso kebak trisnom asih,
Kanti bsisiking room lan ibu pengantin sarimbit Anjles kekes kadi ilang otot bayune, kembeng – kumembeng netrane, brijil mijil waspane cinondro koyo kutu rinene.

1.Timbang
Temanten kakung lenggah ing pangkon sisih tengen keng ramanipun temanten, dene temanten putri lenggah ing pangkon sisih kiwa. Wondene Ibunipun temanten lenggah ing sangajengipun temanten sarimbit. perlambang sih katresnane wong tuwo marang anak lan mantu soho besan

3.Kacar-kucur
Kacar-kucur wujud dhuwit logam, beras lan uborampe liyane sing di kucurke ana pangkonane penganten putri minongko perlambang paweh nafkah. Temanten kakung nyuntak kampil ingkang sampun kacawisaken, isi arta receh/krincing mawi dipun tadhahi tilam lampus (klasa Bangka).
Pasemonipun : mujudaken cuwilaning gegambaran ingkang jejering guru laki puniko, kedah rumaos anggadhahi wajib masrahaken asil guna kayanipun dhumateng rabinipun (garwanipun), lan rabinipun kedah saged nyekapaken ing reh sadaya kabetahaning bale wisma.

4.Dahar Klimah
Temanten kakung putri sami ngasta piring isi sekul punar, inggih punika sekul ingkang warnanipun jene, lajeng dulang-dulangan.
Pasemonipun : mujudaken satunggaling kekudangan supados temanten kakung putri, tetepa setunggal raos ing lahir lan batos, jumbuh ing sadaya reh gegayuhipun.

Ngunjuk Degan
Pasemonipun : ugi mujudaken kekudangan mugi temanten enggala kaparingan momongan (putra). Dene rujak degan kaistha kadidene pepenget kagem temanten supados ing sugengipun lelumban wonten ing pasrawungan puniko mboten ngepang-ngepang, lan saged dados wadhahing kautaman ingkang pantes dados tuladhaning bebrayan.

Para rawuh adicora kacar kucur minongko pinutuping adicoro panggih miloa kawulo minongko pengendali wara kirang langkungipun nyuwun gunging samudra pagaksami nuwun.

Tuladha Rumpaka (Panyandra Temanten Kirab angka I)
Para lenggah, kados sampun samekta ing gati para paraga ingkang badhe njengkaraken putra temanten, rahayuning sedya kasumanggakaken dhumateng para ingkang piniji, jengkaring ki suba manggala sinarengan ..................., nun.
Wus dumugi unggyan ingkang tinuju, ki suba manggala gya asung dhumateng putra temanten sarimbit nulya jengkar saking sasana rinengga, jengkaring putra temanten pindhane sri narendra lagya cangkrama kaliyan ingkang garwa. (Lajeng mungel Ketawang Langen Gita Sri Narendra laras pelog pathet barang).
Binarung swaraning gangsa kang hambabar ketawang Langen Gita Sri Narendra katingal putra temanten jengkar saking sasana rinengga keparenging sedya marak sowan wonten ngarsanipun para rawuh manjing ing panti busana arsa ngrucat busananing kanarendran badhe hangrasuk busana kasatriyan, sinten ta pinangka pangarsaning lampah inggih winastan suba manggala ingkang ateges suba punika sae, manggala punika dados pangarsa ingkang sae, pramila mboten mokal lamun ta kadang ___________ piniji pinangka pangarsaning lampah ingkang mengku werdi asung pralampita dhateng para putra temanten sekaliyan engeta dhumateng Gusti ingkang akarya loka, pramila jejering manggala suba namung setunggal, sinambunging lampah ki suba manggala lah punika ta warnane ingkang sinebut pratiwa manggala, talang pati inggih satrya kembar pinilih taruna kang bagus warnane kembar busanane mengku pralampita dhumateng putra temanten tansaha kembar pakartine, kembar cipta, rasa lan karsane, menggah werdinipun satriya pralampita mugi Sri atmaja temanten sageta hanglenggahi jejering satriya tama ingkang winengku tri prakawis:
-         Ora golek seneng nanging kudu bisa gawe senenging liyan.
-         Ora golek marem nanging kudu bisa gawe mareming liyan.
-         Ora golek jeneng nanging kudu bisa njunjung asmaning liyan.
Inggih tiyang ingkang sampun saget nindakaken tri prakawis punika saget pikantuk sesebatan satriya tama ingkang abudi luhur, punika pangajabing putra temanten. Sinambunging wuri tindakira satriya kembar lah punika ta warnanira ingkang winastan patah sakembaran ingkang dumadi saking kenya alit - alit ingkang ayu - ayu warnane edi peni busanane, asung pralampita dhumateng putra temanten pinangka:
-         P anuntun
-         A mrih temanten sekaliyan
-         T ansah bisoa
-         A sih, asah, asuh ingkang sarta
-         H ayu, hayom, hangayemi
Ingkang lumaksana sawingkingipun patah sakembaran lah punika ta pinangka punjering cinarita inggih sekaring pawiwahan, tindake putra temanten sekaliyan ingkang kinanthi panjenenganipun Ibu ___________ saha Ibu ___________ anggenya lumaksana tansah kekanthen asta bebasan renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarema, sapecak mangu satindak kendel ing sedya amung meminta nugrahaning Gusti ingkang sarta nyuwun dhumateng para rawuh mugi anggennya netebi darmaning gesang ngancik ing alam madya ingkang linantaran hanambut sih sutresna susila hakrami tansah pinaringan rahayu nir hing sambekala, ingkang lumaksana salajur sisih jajar kalih sawingkingipun putra temanten nun inggih pethanipun putri dhomas, menawi wonten ing Ngayogyakarta winastan pager hayu, menawi wonten Surakarta winastan Dhomas, dho punika kalih, emas punika kawan atus, jangkep wolung atus mengku pralampita dhumateng putra temanten bisoa hanetebi hasta karya hasta brata karyaning bebrayan agung, wekdal punika putri ingkang pindha dhomas namung nenem ingkang ateges nemtokaken jumbuh ing raos sejati kang tumanduk dhurnateng putra temanten ingkang ginebeng nem prekawis inggih punika:
-         Wahyaning raos hasmara nadha inggih sengseming pangucap.
-         Wahyaning raos hasmara nala inggih sengseming manah.
-         Wahyaning raos hasmara tura inggih sengseming sih.
-         Wahyaning raos hasmara turida inggih sengseming kaprihatosan.
-         Wahyaning raos hasmara tantra inggih sengseming turun.
Sawingkingipun putri kang pindha dhomas, para kadang wredha ingkang sami sarimbit kaliyan garwa esthining manah amung jurung puji hastuti puja hastawa mugi putra temanten anggenipun mangun bebrayan enggal tansah pinaringan karaharjan ing janaloka prapteng loka baka.Ingkang lumaksana sawingkingipun sri temanten sekaliyan ingkang rama saha ibu pinangka jejering pungkasaning lampah ingkang ing ngarsa asung tuladha ing madya mangun karsa ing wuri handayani rumaos bombong birawaning manah ingkang rama saha ibu ngawuningani putra temanten sekaliyan ingkang ginarubyug para kadang wandawa saha sineksen sanggyaning para rawuh, mugi anggenya netebi wajibing gesang lantaran nambut sih sutresna susilaning akrami tansah manggiha raharja mulya. Wus ndungkap unggyan ingkang tinuju sang suba manggala gya sung sasmita dhateng putra temanten nulya manjing ing sasana busana ngrucat busana kanarendran hangrasuk busana kasatriyan. Para rawuh saha para lenggah makaten menggah anggen kula ngaturaken rumpaka wedharan kirabing putra temanten, pangalembana miwah panyaruwe kasumanggakaken dhumateng para rawuh saha para lenggah.
Pranatacara Badhe Kirab angka II (Kasatriyan)
Para rawuh saha para lenggah wonten ganda sumerbak arum katiyubing samirana manda, sung sasmitaa bilih putra temanten anggenipun ngrasuk busana kasatriyan sampun paripurna keparenging sedya humarak sowan malih wonten ngarsa panjenengan sadaya, kladuking atur winastan kirab kasatriyan, hambok bilih sampun samekta ing gati sawega ing dhiri kasumanggakaken dhumateng para - para ingkang piniji, kirabing putra temanten binarung ungeling ketawang Suba Kastawa, sumangga nun nuwun.

Tuladha Aturipun Pranatacara Sasampunipun Kirab angka II
Nun inggih para rawuh saha para lenggah, paripurna kirabing putra temanten sekaliyan winastan kirab kasatriyan, ingkang punika atur uninga bilih pawiwahan prasaja ing ri kalenggahan punika dereng paripurna, mugi nyebar ron kawis nyuwun sabar ingkang sawetawis. Jumbuh kaliyan wewangsoning para winasis ingkang sampun cinandhi hing akasa jinempana ing maruta, bilih penggalih sabar punika tansah sinuyudan dening putra wayah, paripurnaning pahargyan ing mangke hambok bilih putra temanten sampun jengkar saking sasana wiwaha tama marak wonten sangajenging wiwara ngajeng pratandha cetha bilih pahargyan punika sampun paripurna, ingkang punika mugi wontena suka lilaning penggalih lelenggahan kanthi mirunggan sinambi mirsani atur panglipur saking panjenenganipun Bp __________ (ingkang mengku gati) arupi langen beksan __________ (ingkang katindakaken dening kadangAcara resepsi
Assalamu’alaikum. Wr. Wb
“Rinengga sagunging pakurmatan sinarkara purwaning memanis sinartan sih rahmating Gusti, Mugi karahayon sarta ketentreman tansah kajiwa, kasarira dumateng penjenengan sedoy dalasan kula

Nuwun kula nuwun
dumateng Sanggya pinisepuh miwah sesepuh ingkang anggung amestuti dumateng pepoyaning kautaman
Para pangemban pangembating praja dalah prawiraning negari ingkang anggung angegulang telenging cipta murih raharjaning bangsa tentreming swasana.  
Sumawono  sagung para  tamu ingkang satuhu caket ing manah.
 
Murwakani atur sumongga kula dhereaken tansah angunjuaken puji syukur  wonten ngarso dalem Allah SWT ingkang sampun kepareng paring sih karahmatan soho kanugrahan rumentah dhumateng panjenengan sedoyo lan kula,katitik panjenengan sedoyo lan kula takseh pinarengaken makempal manunggal kanthi tansah winantu ing suka yuwono basuki.

        Ingkang saklajengipun mugi tinebiha ing deduka kepora linuberna ing samudra pangatsami,dene kula kumawani  lumarap atur satemah nggempil kamardikan,nyigeg anggen panjenengan sedoyo wawan pangandika sawetawis,    nun inggih labet awrat mudhi dhawuh ingkang amengku gati, panjenengaipun Bp..........sekaliyan garwa,kinen ndereaken adicara dhaupipun Rr........dhaup kaliyan Bagus..........atmaja kakungipun Bp............ingkang lenggah dedalem ing...............

       Namung sakderengipun, anglenggana bilih kula among jejering titah sawantah ingkang tebih saking kasampurnan,pramila tan jangkeping atur punapa dene trapsila ingkang nerak paugeraning tatakrama kula tansah cumadhong rumentahing sih samudra pangatsami.
             
Sanggya para rawuh ingkang tansah sinongsongan ing mekaring songsong  agung  karahayon. Wondene reronceneng adicara ingkang sampun katata   saha karakit badhe anggrenggani wiwahan wanci punika,nenggih kadi ingkang badhe katur mekaten

Panutup
Sampun ndungkap purnaning upacara kalenggahan punika, pramila mbokbilih anggen kula ngayahi jejibahan punika kathah atur saha patrap ingkang mboten ndadosaken renaning penggalih, karana budi dayaning manungsa ingkang saestu kirang sampurna kridhaning ati datan bisa mbedhah kuthaning pasthi, mawantu-wantu kula nyuwun lubering samodra pangaksama.
Sumangga upacara kalenggahan punika dipun pungkasi kanthi sesarengan muji syukur konjuk wonten ing Ngarsa Dalem Allah S WT, dene lampahing upacara punika saking purwa, madya, dumugi wasana saged kaleksanan kanthi wilujeng kalis saking rubeda tuwin sambekala.
Sumangga kula dherekaken:
Alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin.
Ing wasana akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.

Kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka syukur dhumateng Gusti, mugi rahayuha sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dhumateng kawula lan panjenengan sadaya.

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kawula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Inggih awratipun hamestuti jejibahan luhur kawula piniji minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapa X sekalihan [kawula kadhawuhan nglarapaken putra calon temanten kakung mugi katur panjenenganipun Bapa Y sekalihan garwa].

Panjenenganipun Bapa B ingkang jumeneng hangembani wuwus minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Y sekalihan ingkang winantu sagunging pakurmatan. Wondene menggah wigatosing sedya sowan kawula wonten ngarsa panjenengan, ingkang sepisan: ngaturaken sewu agenging kalepatan dene panjenenganipun Bapa X boten saged hanindakaken piyambak masrahaken putranipun calon temanten kakung, kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim Bapa X ingkang lumantar kawula mugi katura ing panjenenganipun. Sanget ing pamujinipun, bilih anggenipun mengku karya hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi, tetepa winengku ing suka basuki.